Ķemeru attīstības vīzijas sabiedriskā apspriešana

Pirms gada Ķemeros notika sanāksme, kurā ar Ķemeru iedzīvotājiem tika apspriesta Ķemeru attīstības tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija” uzsākšana. Šobrīd darbs ir pabeigts un nodots sabiedriskajai apspriešanai. Sīkāk iepazīties ar attīstības vīzijas izstrādi var iepazīties šeit. Vīzijas apspriežamo redakciju var izlasīt šeit.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 18. martā plkst. 17.00  Ķemeru vidusskolas telpās.

 
 

Apkopojums par tikšanos ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem

28. jūnijā Ķemeru vidusskolā ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem tikās plānošanas eksperti, lai apspriestu tematiskā plānojuma izstrādi „Ķemeru attīstības vīzija”. Tikšanos vadīja Pauls Grants, kas ir šī projekta vadītājs.  Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 30 iedzīvotāji, kā arī Jūrmalas domes deputāti Mārtiņš Stulpiņš, Arnis Ābelītis un Iveta Blaua un Saeimas deputāti Dāvis Stalts un Inga Bite. » Lasīt tālāk

 
 

Tikšanās ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem par Ķemeru attīstības redzējumu

Jūrmalas pilsētas dome 2012. gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu”. Pašlaik ir uzsākts darbs pie tematiskā plānojuma izstrādes.

28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās tiek aicināti Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāji, lai aptaujātu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas pašvaldība konsultējas ar iedzīvotājiem par optimāliem sabiedriskā transporta maršrutiem

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīklu, maksimāli piemērojot to pilsētas iedzīvotāju vajadzībām, Jūrmalas pilsētas dome līdz 2013. gada 30. jūnijam veic sabiedrisko aptauju.

Līdz 31. jūlijam aptaujas rezultāti tiks apkopoti un veiktas darbības, lai grozījumi stātos spēkā. No 2013. gada 15. augusta Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla autobusi sāks kursēt pēc jaunas shēmas.

» Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas attīstības plāna sabiedriskā apspriešana Ķemeros

Jūrmalas attīstības plāna sabiedriskā apspriešana Ķemeros notika 2013. gada 31. janvārī. Sapulci vadīja projekta izstrādātāji un Jūrmalas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja Ligita Maziņa. Uz sapulci bija ieradušies 11 klausītāji, kuri arī uzdeva jautājumus par attīstības plānu, tai skaitā Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs Mārtiņš Stulpiņš.

 
 

Iedzīvotāju biedrības sapulces vietā Jūrmalas attīstības plāna apspriešana

Janvārī Ķemeru iedzīvotāju biedrības sapulce nenotiks. Tās vietā 31. janvārī 18:00 Ķemeru vidusskolā notiks Jūrmalas pilsētas attīstības programmas sabiedriskā apspriešana. Sīkāka informācija par publisko apspriešanu apskatāma šeit. Ar pilsētas attīstības plāna detaļām var iepazīties šeit.

 
 

Apspriešanai sagatavots likumprojekts „Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā”

Ķemeru nacionālais parks ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Engures, Babītes un Jelgavas novados. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

2010. gada 17. decembrī tika pieņemts lēmums (Nr. 836, protokols Nr.36, p.27) par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 1. redakcijas un tā Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas pilsētas dome nodos sabiedriskajai apspriešanai jaunā teritorijas plānojuma pirmo redakciju

Piektdien, 17. decembrī, Jūrmalas pilsētas dome nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmo redakciju un vides pārskata projektu. » Lasīt tālāk