Apkopojums par tikšanos ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem

28. jūnijā Ķemeru vidusskolā ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem tikās plānošanas eksperti, lai apspriestu tematiskā plānojuma izstrādi „Ķemeru attīstības vīzija”. Tikšanos vadīja Pauls Grants, kas ir šī projekta vadītājs.  Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 30 iedzīvotāji, kā arī Jūrmalas domes deputāti Mārtiņš Stulpiņš, Arnis Ābelītis un Iveta Blaua un Saeimas deputāti Dāvis Stalts un Inga Bite. » Lasīt tālāk

 
 

Tikšanās ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem par Ķemeru attīstības redzējumu

Jūrmalas pilsētas dome 2012. gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu”. Pašlaik ir uzsākts darbs pie tematiskā plānojuma izstrādes.

28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās tiek aicināti Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāji, lai aptaujātu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu. » Lasīt tālāk

 
 

Izveidots bērnu rotaļu laukums

Ķemeros J. Rozentāla ielā starp Tirgus ielu un Robežu ielu ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums. Tas ir publiski pieejams visiem interesentiem. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalai vajadzīgs kardināls risinājums

Partiju apvienības „Vienotība” un partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis uzskata, ka Jūrmalai vajadzīgs kardināls risinājums – pašreizējās Domes atlaišana un jaunas Domes vēlēšanas. Kristovskis arī uzskata, ka gadījumā, ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre šo jautājumu nerisinās, acīmredzot „Vienotībai” un tās atbalstītājiem būs jāpievienojas Ķemeru iedzīvotāju aicinājumam veidot atsevišķu Ķemeru un Kauguru novadu, lai vismaz šī Jūrmalas daļa varētu attīstīties. » Lasīt tālāk

 
 

Kristovskis: Jūrmalai vajadzīgs kardināls risinājums

Partiju apvienības „Vienotība” un partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis uzskata, ka Jūrmalai vajadzīgs kardināls risinājums – pašreizējās Domes atlaišana un jaunas Domes vēlēšanas. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010–2030 un Ķemeri

No 12. augusta līdz 24. septembrim Jūrmalas iedzīvotāju apspriešanai ir nodots Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030. gadam projekts.

Šī stratēģija veido pamatu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2010.-2022. gadam risinājumiem. Viskonkrētākie plāni Ķemeru sakarā ir sadaļā “Pasākumi prioritātes „JŪRMALNIEKS” ieviešanai”.

Pasākumu kopums dzīves vides un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ķemeros: » Lasīt tālāk

 
 

Atkritumu kalni dabā atgriežas!

Nedaudz vairāk kā mēnesi atpakaļ Latvijā notika Lielā talka, kuras laikā iedzīvotāji iesaistījās vides sakopšanas darbos un visā valsts teritorijā savāca ievērojamu daudzumu atkritumu. Lielajā talkā piedalījās arī Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācijas darbinieki un kopā ar brīvprātīgajiem talciniekiem sakopjot atsevišķas vietas Ķemeru nacionālā parka teritorijā, tika savākti vairāk kā 60 m3 atkritumu. Jau toreiz prieks par padarīto mijās ar sarūgtinājumu par atsevišķas sabiedrības daļas paradumu savus atkritumus vest nevis uz atkritumu savākšanas vietām, bet nelegāli izgāzt tos dabas teritorijās. » Lasīt tālāk

 
 

Ķemeros applūdušas ielas un pagalmi

Šodien saņēmām satraucošas ziņas no portāla lasītājas Ilzes, ka Ķemeros ir applūdusi Augļu un citas ielas. Applūdušas arī vairākas mājas un pagalmi. Zemāk apskatāmi arī viņas atsūtītie fotoattēli: » Lasīt tālāk

 
 

Bērnu rotaļu laukums

Kādu laiku atpakaļ tika pacelts jautājums par bērnu rotaļu laukuma izveidi Ķemeros. Pēc kāda laika tas ir palicis tikai runu līmenī. » Lasīt tālāk

 
 

Ķemeru iedzīvotāju februāra tikšanās rezultāti

Uz 25. februāra iedzīvotāju tikšanos bija ieradušies Iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs Mārtiņš Stulpiņš, partijas “Tev, Jūrmalai” pārstāvji Aivars Ozoliņš no SIA „Jūrmalas ūdens” un Arnis Ābelītis – Jūrmalas domes deputāts, kā arī vairāk nekā 25 Ķemeru iedzīvotāji. Tikšanās laikā iedzīvotāji tika informēti par vairākiem jaunumiem: » Lasīt tālāk