Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz apspriedi

Kopš 2012. gada nogales ir notikusi trīs Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā esošu mitrāju teritoriju – Zaļā purva, Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežu un Skudrupītes palieņu pļavu – hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izstrāde. Šie darbi tika veikti Dabas aizsardzības pārvaldes koordinētā LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros, ar mērķi veikt Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību atjaunošanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā. » Lasīt tālāk

 
 

Purva nodarbība Ķemeru vidusskolā

Lai veicinātu skolēnu izpratni par dabas aizsardzību un purva kā dabas vērtības nozīmi, 2013. gada 14. oktobrī Ķemeru vidusskolā notika Purva nodarbības 1. un 2. klases skolēniem, ko organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN. » Lasīt tālāk

 
 

Smārdes pamatskolas un Zemgales vidusskolas skolēnu ekskursija uz Dabas skolu un Lielā Ķemeru tīreļa laipu

Lai veicinātu skolēnu izpratni par dabas aizsardzību un purva kā dabas vērtības nozīmi, 2013. gada septembrī notika ekskursijas uz Dabas skolu „Meža mājā” un Lielā Ķemeru tīreļa laipu, ko organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN. » Lasīt tālāk

 
 

Uzsākts darbs pie mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrādes

Šoruden LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros turpinās darbs pie degradēto mitrāju atjaunošanas Ķemeru nacionālajā parkā – septembrī uzsākta mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrāde un izvērtēšana.  » Lasīt tālāk