Ķemeru attīstības vīzijas sabiedriskā apspriešana

Pirms gada Ķemeros notika sanāksme, kurā ar Ķemeru iedzīvotājiem tika apspriesta Ķemeru attīstības tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija” uzsākšana. Šobrīd darbs ir pabeigts un nodots sabiedriskajai apspriešanai. Sīkāk iepazīties ar attīstības vīzijas izstrādi var iepazīties šeit. Vīzijas apspriežamo redakciju var izlasīt šeit.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 18. martā plkst. 17.00  Ķemeru vidusskolas telpās.

 
 

Tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta tematiskā plānojuma projekta izstrāde. Jūrmalas pilsētas domē  ir iesniegts sagatavotais tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”. » Lasīt tālāk

 
 

Apkopojums par tikšanos ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem

28. jūnijā Ķemeru vidusskolā ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem tikās plānošanas eksperti, lai apspriestu tematiskā plānojuma izstrādi „Ķemeru attīstības vīzija”. Tikšanos vadīja Pauls Grants, kas ir šī projekta vadītājs.  Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 30 iedzīvotāji, kā arī Jūrmalas domes deputāti Mārtiņš Stulpiņš, Arnis Ābelītis un Iveta Blaua un Saeimas deputāti Dāvis Stalts un Inga Bite. » Lasīt tālāk

 
 

Tikšanās ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem par Ķemeru attīstības redzējumu

Jūrmalas pilsētas dome 2012. gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu”. Pašlaik ir uzsākts darbs pie tematiskā plānojuma izstrādes.

28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās tiek aicināti Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāji, lai aptaujātu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu. » Lasīt tālāk

 
 

Izveidots bērnu rotaļu laukums

Ķemeros J. Rozentāla ielā starp Tirgus ielu un Robežu ielu ir uzstādīts bērnu rotaļu laukums. Tas ir publiski pieejams visiem interesentiem. » Lasīt tālāk

 
 

Aicinām Jūrmalas iedzīvotājus ar parakstiem atbalstīt Jūrmalas aizsardzības biedrības viedokli par Jūrmalas teritorijas plānojuma galīgo redakciju

Ar Jūrmalas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr. 565 ir apstiprināta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija un  uzsākta iedzīvotāju iepazīstināšanas kampaņa. Jūrmalas Aizsardzības biedrība (JAB) ir sagatavojusi savu atsauksmi par minēto teritorijas plānojuma materiālu. » Lasīt tālāk

 
 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2011.gada 15.decembrī ir pieņemts lēmums Nr.565 (protokols Nr.24, 28.punkts) par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu. » Lasīt tālāk

 
 

Ķemeros par 1,81 miljonu latu būvēs bērnudārzu

Šī gada sniegotajā ziemā, kas izraisīja jumta tecēšanu bērnudārzā, bērnu vecāki vairākas reizes tikās ar domes pārstāvjiem un saņēma solījumus par jauna bērnudārza būvniecību. Šī gada maijā tika izsludināts iepirkumu konkurss bērnudārza būvniecībai un šodien ir izsludināti iepirkuma rezultāti – ar lētāko piedāvājumu 6 pretendentu vidū ir uzvarējusi SIA “CB”. Ar to ir sperts vēl viens solis pretī jau vairākus gadus desmitus gaidītajam jaunajam Ķemeru bērnudārzam.

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas mājas lapā.  Ar plašāku informāciju par bērnudārza celtniecību var iepazīties šeit.

 
 

Sperti pirmie soļi pretī jaunai Lielā Ķemeru tīreļa laipai

Pateicoties Jūrmalas pilsētas domes atbalstam un bezdarbnieku atbalsta programmas dalībnieku (tā dēvētie „simtlatnieki”) darbam, ir uzsākta Lielās Ķemeru tīreļa laipas demontāža. » Lasīt tālāk

 
 

Domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem par Ķemeru nākotni rezultāti

Uz tikšanos ar iedzīvotājiem 19. janvāra vakarā bija ieradušies Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ilmārs Ančāns (līdz pulksten 18.00), Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Arnis Ābelītis, domes Būvniecības nodaļas vadītājs Māris Demme, domes priekšsēdētāja vietnieks būvniecības un attīstības jautājumos Māris Dzenītis un domes izpilddirektors Valdis Vītoliņš. » Lasīt tālāk