Uzsākts darbs pie mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrādes

Šoruden LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros turpinās darbs pie degradēto mitrāju atjaunošanas Ķemeru nacionālajā parkā – septembrī uzsākta mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrāde un izvērtēšana.  » Lasīt tālāk

 
 

Vēršupīte un Vecslocene atkal plūst brīvāk

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija turpina iesākto ūdensteču attīrīšanas darbu, lai savas kompetences ietvaros uzlabotu Ķemeru hidroloģiskā režīma situāciju. Darbi tika veikti saskaņā ar SIA „Meliorprojekts” pirms trim gadiem veikto pētījumu par uzplūstošā ūdens novadīšanu un melioratīvā stāvokļa uzlabošanu Ķemeru apkārtnē. » Lasīt tālāk

 
 

Ūdenim jāplūst savās dabiskajās vietās

Pārskats par sanāksmēm ar tajās būtiskākajiem uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.

2012. gada jūnijā un jūlijā notikušas četras iedzīvotāju sanāksmes, kuras rīkoja Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, lai informētu iedzīvotājus par izpētes darbiem un paredzēto trīs dabas teritoriju atjaunošanu LIFE+ projekta HYDROPLAN ietvaros.

Sanāksmju laikā iedzīvotāji izteica bažas par esošo gruntsūdens līmenī apdzīvotajās teritorijās un uzdeva jautājumus par projektu. » Lasīt tālāk