Aicina uz netradicionālu siena talku Ķemeru nacionālajā parkā

Ieva Lazda

IMG_7839

Foto: Agnese Priede

Sestdien, 22. augustā Ķemeru nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina uz siena talku purvā – populāro apskates objektu, Kaņiera putnu torņa un peldošās niedrāju laipas, apkārtnē.

Pasākuma laikā paredzēts savākt nopļauto zāli, krūmus un atvases, bet atpūtas brīžos varēs ieklausīties pieredzējušu speciālistu stāstījumā par apkārt esošajām dabas vērtībām un to nozīmi. Būs arī tematiskas radošās darbnīcas bērniem un, protams, talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā.

Sākums plkst. 11:00. Piesakoties jābūt gataviem aptuveni 4 stundas pavadīt fiziski aktīvā darbībā āra apstākļos, tādēļ jāģērbjas atbilstoši, kā arī pašiem jāparūpējas par aizsardzību pret insektiem un saules apdegumiem!

Darbošanās talkā ir bez maksas, bet noteikti iepriekš jāpiesakās, zvanot tel.nr, 26424972. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports talcinieku nogādāšanai no Lapmežciema centra talkas norises vietā.

Talkas retu un aizsargājamu biotopu kopšanai, iesaistot plašāku sabiedrību, Ķemeru nacionālajā parkā tiek rīkotas jau trešo gadu. Iepriekšējos gados tās ir bijušas tradicionālas siena talkas ar mērķi saglabāt īpašu, Latvijā un Eiropā aizsargājamu zālāju veidu – mitrus zālājus periodiski izžūstošās augsnēs. Šogad veiksmīgi iesāktā darba turpināšanai ir atrasti citi risinājumi – cilvēka roku palīdzība ir nepieciešama citas, ne mazāk vērtīgas un saudzējamas, dabas vērtības – kaļķainu zāļu purvu saglabāšanai.

Gan pēc izskata, gan izmantošanas zāļu purvs mazliet līdzinās zālājam – gan senos laikos, gan arī mūsdienās tas izmantots gan lopu ganīšanai, gan arī pļaušanai. Kaļķaini zāļu purvi ir mājvieta daudzām retām un krāšņām augu sugām – tieši šādās vietās sastopama vislielākā orhideju daudzveidība, un, lai tā spētu pastāvēt, ir nepieciešama regulāra pļaušana (ar nopļautās zāles aizvākšanu) vai ganīšana. Tā kā lopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek ganīti, vienīgā iespēja ir pļaušana un nopļautās zāles savākšana. Tas šeit paveicams tikai ar roku darba palīdzību, it īpaši tādēļ, ka te neparasti lielā skaitā sastopami arī kadiķi – viena no lielākajām un krāšņākajām to audzēm Latvijā.

Šobrīd kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 ha. Lielākās platības saglabājušās Rietumlatvijā un Kurzemes piekrastē, tai skaitā arī Kaņiera krastos.

Pasākumu rīko Ķemeru nacionālā parka fonds Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Dabas izglītības centra „Meža māja” darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai” ietvaros, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Papildus informācija

Agnese Balandiņa

Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālās administrācijas

Dabas izglītības centra vadītāja

Tel. 26424972