Ķemeru kapela

solvita.stalneka

Atskatoties uz pagājušajiem Jāņiem, atskārtām, ka svētki pagāja salīdzinoši klusi, gandrīz vispār nemanot līgotājus. Dziedot populārās latviešu dziesmas, iešāvās prātā doma, ka varētu izveidot vietējo kapelu, kas varētu lielākos/mazākos svētkos uzraut lusti kopīgos sadziedāšanas svētkos.  Varbūt ir kāds ķemernieks/-iece, kam mūzika ir tuva pie sirds?