Pārskats par iedzīvotāju biedrības sanāksmes 26. marta sapulci

Ieva Lazda

Pārrunātie jautājumi:

 • darbs pie kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas turpinās. Šobrīd strādā 9 brigādes. Ja rodas kādas sūdzības, jārunā, jo parasti tās ir risināmas;
 • par Liepmežu kapiem – pašvaldība plāno tos pārņemt. Lielās Talkas laikā šī būs viena no sakopjamajām teritorijām;
 • 25.  martā notiks Lielā talka. Maisus atkritumu savākšanai dalīs pie vecās aptiekas. Šogad atkal būs lielgabarīta atkritumu izvešana, taču to būs iepriekš jāpiesaka;
 • no 13. aprīļa līdz 13. maijam notiks Spodrības mēnesis, kura laikā varēs sadedzināt pērnās lapas un zarus;
 • pasta nodaļa pasta ēkā vēl kādu laiku nebūs. Pašvaldība biedrībai piedāvā pasta ēkā telpas, bet vēl nav skaidrs, uz kādiem noteikumiem;
 • Ķemeru svētku budžets ir apstiprināts, taču ir nepieciešams savākt pašfinansējumu  – 867,32 eiro, tādēļ notiks ziedojumu vākšanas kampaņa;
 • tiks remontēts un nebūs izbraucams ceļš uz Lielā Ķemeru tīreļa laipu un ceļš uz Antiņciemu, taču vēl nav precīzi zināms, kad tieši tas varētu notikt;
 • putnu dienas notiks 18. un 19. aprīlī;
 • nākamā sapulce plānota 30. aprīlī.

Pieņemtie lēmumi:

 • atbalsts iedzīvotāju ierosinājumam par nepieciešamību sakopt ietves apkārtni posmā starp dzelzceļa staciju un bērnudārzu;
 • atbalsts iedzīvotāju ierosinājumam par lielā konteinera nepieciešamību uz Lielās Talkas laiku;
 • atbalsts iedzīvotāju ierosinājumam par to, ka būtu nepieciešams pilnībā noasfaltēt visas ielas, kuru segums ir bojāts kanalizācijas rekonstrukcijas dēļ, nevis tikai uzlauzto daļu;
 • balsojums par Ķemeru iedzīvotāju biedrības jauno valdi, vienbalsīgi apstiprina valdi sekojošā sastāvā: Jānis Nāburgs, Ērika Trauberga, Uldis Kornačs, Ieva Lazda, Sarmīte Prodniece, Mārtiņš Vītols, Mārtiņš Stulpiņš;
 • balsojumā par biedrības priekšsēdētāju ievēlēts M. Stulpiņš, par vietniecēm – I. Lazda un S. Prodniece.