Ķemeru iedzīvotāju biedrības 2015. gada 26. februāra sanāksmes rezultāti

Ieva Lazda

Sanāksmi vada M. Stulpiņš. Sanāksmē piedalās 14 iedzīvotāji. Apspriestie jautājumi:

 1. Jaunumi par Ķemeru sanatorijas privatizāciju;
 2. Dīķis Ķemeru centrā ir iztīrīts, jo strūklakai nepieciešams pēc iespējas tīrāks ūdens;
 3. Slidotavas projekts tika uzrakstīts un realizēts, taču neizdevās pilnīgi, jo īsti nebija sala. Bija 2 vakari ar mūziku un ugunskuru, taču iegādātais aprīkojums būs izmantojams arī nākamgad;
 4. Kanalizācijas remontētāji – strādā 9 brigādes, nodošanas termiņš – augustā. Iespējams, pašvaldībai būs iespējams atbalstīt pieslēguma projektēšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām;
 5. Ja iedzīvotāji redz, ka pēc cauruļu ierakšanas un ielas labiekārtošanas tomēr ir palikuši nepadarīti vai pavirši padarīti darbi (pārāk mazas caurtekas, aizsērējuši, smiltīm pieskaloti grāvji vai kādas citas problēmas, jāziņo Jūrmalas domei;
 6. Mārtiņš Gulbis pastāsta par savu projektu septembrī;
 7. Ieva Lazda stāsta par Ķemeru svētku projektu un darbu pie Ķemeru mājas lapas atjaunošanas;
 8. Jauni noteikumi par māju numura zīmēm – izmērs, izskats, novietojums. Informācija tiks papildināta;
 9. Sākot ar šo pavasari, pašvaldības policisti pārbaudīs, vai ir līgums ar atkritumu izvedēju;
 10. Par „Līvas” spridzināšanu – prasīs atļaujas no Aizsardzības Ministrijas un Dabas aizsardzības pārvaldes;
 11. Pagājušajā gadā atstātie celmi tiks izņemti šopavasar;
 12. Iedzīvotāju biedrībā tiek izteikts priekšlikums ierobežot apstāšanos un stāvēšanu Emīla Dārziņa ielā starp Rucavas ielu un veikala „Elvi” stāvvietu;
 13. Iedzīvotāju biedrībā tik izteikts priekšlikums par celiņa starp dzelzceļa pārbrauktuvi un pagriezienu uz Ķemeru kapiem un Lielo Ķemeru tīreli;
 14. Iedzīvotāju biedrība uzņem jaunus biedrus;
 15. Nākamā sanāksme un biedrības valdes pārvēlēšanas notiks 26. martā.