Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz apspriedi

Ieva Lazda

Kopš 2012. gada nogales ir notikusi trīs Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā esošu mitrāju teritoriju – Zaļā purva, Lielā Ķemeru tīreļa R malas mežu un Skudrupītes palieņu pļavu – hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izstrāde. Šie darbi tika veikti Dabas aizsardzības pārvaldes koordinētā LIFE+ projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros, ar mērķi veikt Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību atjaunošanu Ķemeru nacionālā parka teritorijā.

Šobrīd mitrāju atjaunošanas programmas ir izstrādātas, un ar tām tiks iepazīstināti vietējie iedzīvotāji. Tādēļ gaidīsim ikvienu interesentu uz projekta mitrāju atjaunošanas programmu apspriešanu:

  • 3. aprīlī 18:00 Ķemeru vidusskolā
  • 11. aprīlī 18:00 Smārdes kultūras centrā
  • 14. aprīlī 18:00 Slampes Kultūras pilī
  • 16. aprīlī 18:00 Lapmežciema tautas namā

Apspriedes laikā būs iespējams:

  • iepazīties ar mitrāju atjaunošanas programmām;
  • uzzināt detalizētu informāciju par tuvumā esošajiem atjaunojamajiem mitrājiem;
  • tikties ar mitrāju atjaunošanas programmu izstrādē iesaistītajiem speciālistiem un ekspertiem.

Ar programmām ir iespējams iepazīties sākot ar 26. martu projekta mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/, kā arī drukātā versijā Ķemeru bibliotēkā, Engures novada domē Smārdē un Lapmežciema pagasta pārvaldē un Slampes pagasta bibliotēkā.

Kontaktpersona: Ieva Lazda, 26577265, ieva.lazda@daba.gov.lv