Dabas izglītības centrā „Meža māja” atvērto durvju diena

Ieva Lazda

Dabas izglītības centrā „Meža māja”, Ķemeros ikviens aicināts iegriezties sestdien, 22. februārī, kad šeit būs atvērto durvju diena ar tematisko pasākumu „Februāris – mitrāju mēnesis”. Apmeklētājiem vēlreiz būs iespēja pārliecināties, ka Ķemeru nacionālais parks ir mitrāju parks, jo visas aktivitātes „Meža mājā” šajā dienā būs saistītas ar mitrājiem.

Jau pierasts, ka ziemas mēnešos „Meža mājā” ir mazāk apmeklētāju, tomēr arī ziemā daba piedāvā daudz neredzētu brīnumu, un daļa no tiem ienāks pasildīties iekštelpās, kur ciemos gaidīsim arī jūs! „Meža mājas” īpašais mitrāju mēneša piedāvājums – piemiņas balviņa katram apmeklētājam vai ģimenei, kas varēs noskaitīt tautasdziesmu par kādu no populārākajiem mitrājiem – ezeru, upi vai purvu.
„Meža mājas” darba laiks sestdien, 22. februārī būs no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

Dabas izglītības centrs „Meža māja” tapis projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba”, kas tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Kontaktpersona: Aija Pendere
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības speciāliste
aija.pendere(at)daba.gov.lv, mob.t. 29149365
Projekta mājas lapa: www.daba.gov.lv