Slidošana Ķemeru parkā

Ieva Lazda

Ķemeros vairākās vietās, kur ap gadu miju lielās peļķēs peldēja pīles, iestājoties aukstam laikam vietējie jaunieši iekārtojuši slidotavas. Darbdienu pēcpusdienās un brīvdienās visu dienu tajās līdz vēlai tumsai bērni un jaunieši slido un spēlē hokeju. Slidotavās sniegu tīra un kārtību uztur paši jaunieši.

Šāda pašorganizēšanās apgāž vairākus populārus mītus, piemēram, ka Ķemeros jaunieši ir neaktīvi un nespēj atrast sev izklaides, vai ka slidotavu ar apmalēm un uzlietu ledu nav vērts taisīt, jo to neviens tāpat nelietotu. Tādēļ jācer, ka nākamajā ziemā Ķemeros būs ne tikai dabiski veidojušās slidotavas, bet arī mākslīgi izveidotas, ar labāku ledus kvalitāti un apgaismojumu vakara stundās.

Foto autors: Artis Veigurs