Ķemeru iedzīvotāju biedrības decembra tikšanās rezultāti

Ieva Lazda

Sapulci vada M. Stulpiņš, piedalās 17 iedzīvotāji. Tiek pārrunāti sekojoši jautājumi:

  • Par pastu – ir sākusies darbība, taču šobrīd strādā tikai kā Jūrmalas domes klientu apkalpošanas centrs, bet pasta pakalpojumu šobrīd nebūs, jo ir problēmas ar Latvijas pastu;
  • M. Stulpiņš, A. Ābelīte un J. Visockis ir ārpus koalīcijas, jo ir balsojuši pret viņuprāt nejēdzīgiem lēmumiem, piemēram, pret papildus apmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu domes deputātiem, pret jaunām domes struktūrvienībām ar štata vietām, kurām algā paredzēts gandrīz miljons latu, par Ķemeru sanatorijas privatizāciju, u.c.;
  • E. Murāns stāsta par savām aktivitātēm Ķemeru sanatorijas sakarā;
  • I. Lazda stāsta par paveikto Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, kā arī par nosūtītajām vēstulēm uz Jūrmalas domi par dīvainībām Ķemeru sanatorijas un artēziskā urbuma privatizācijas sakarā, pasta nodaļas atvēršanas kavēšanos, nejēdzībām ar sabiedrisko transportu un pašvaldības policistu;
  • Ir jauns pašvaldības policists Harijs Dambergs – 26578623;
  • Nākamā sapulce būs 30. janvārī.