Ķemeru iedzīvotāju biedrības septembra tikšanās rezultāti

Ieva Lazda

Sapulci vada M. Stulpiņš, piedalās 12 iedzīvotāji. Sapulci atklāj ar klusuma brīdi I. Beitānei.

Sapulcē tika pārrunāti jautājumi:

 1. M. Stulpiņš skaidro Jūrmalas domes viedokli Ķemeru sanatorijas sakarā.
 2. Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē no Ķemeriem ievēlēta Ieva Lazda, tel. 26577265.
 3. Notiks jaunas Ķemeru iedzīvotāju biedrības vadības vēlēšanas.
 4. Bērnudārzs tiks atvērts oktobra beigās, bet svinīgā atklāšana uz Valsts svētkiem.
 5. Pasta sakarā Jūrmalas domē ir pieņemts lēmums par darbinieku atalgojumu. Pasta talpās būs Jūrmalas domes filiāle, tajā pieņems iesniegumus un vēstules domei, taču tiks sniegti arī pasta pakalpojumi.
 6. Tiks slēgts līgums ar apsardzes firmu „Jūrmala” un viņi ievāksies Pasta ēkā.
 7. Ķemeros ūdensvada remontu dēļ apgrūtināta satiksme varētu būt vēl apmēram 2 gadus.
 8. 16. novembrī 19:00 Ķemeru vidusskolā notiks Valsts svētku koncerts. Tiek teikti atzinīgi vārdi par pagājušā gada skolēnu uzstāšanos.
 9. Vēl arvien tiks sekots grāvju tīrībai un tiem, kas pludina kanalizāciju grāvī, tiks sastādīti protokoli.
 10. Ķemeru atdzimsānas biedrība sadarbībā ar „Jūrmalas vārdu” publicējuši vienu lappusi garu rakstu „Atdzimstošie Ķemeri”.
 11. Ja ir nepieciešams izļaut kādu noteiktu vietu Ķemeros (konkrētais jautājums bija par gabalu starp M. Ķemera gatvi un veco parku), jāraksta iesniegums domei.
 12. Nākamā iedzīvotāju biedrības sapulce 31. oktobrī.

buy cialis