Apkopojums par tikšanos ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem

Ieva Lazda

28. jūnijā Ķemeru vidusskolā ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem tikās plānošanas eksperti, lai apspriestu tematiskā plānojuma izstrādi „Ķemeru attīstības vīzija”. Tikšanos vadīja Pauls Grants, kas ir šī projekta vadītājs.  Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 30 iedzīvotāji, kā arī Jūrmalas domes deputāti Mārtiņš Stulpiņš, Arnis Ābelītis un Iveta Blaua un Saeimas deputāti Dāvis Stalts un Inga Bite.

Tikšanās sākumā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar to, kas īsti ir tematiskais plānojums, kāds ir paredzamais plānošanas rezultāts, kā tas saistās ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju un attīstības programmu. Turpinājumā iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu vīziju un ierosinājumus, kas būtu jāiekļauj attīstības vīzijā. Iedzīvotāji izteica piedāvājumus gan vispārīgajam uzstādījumam, gan praktiskus ieteikumus, lai to būtu iespējams realizēt:

  • Kūrortam ir jābūt Ķemeru attīstības pamatā (jo tajā ir Ķemeru galvenais potenciāls);
  • Uzsvars kūrortā nevis uz atpūtu, bet uz ārstniecību (kurai Ķemeri ir resursu ziņā ir priekšā daudziem citiem kūrortiem);
  • Balneoloģijas pētnieciskās laboratorijas atjaunošana (rada uzticamību, ceļ piedāvāto pakalpojumu prestižu);
  • Atbalsts speciālistu sagatavošanai un piesaistīšanai (izdevīga kreditēšana, līgumu slēgšana, dzīves vietas nodrošināšana);
  • Neliela, videi draudzīga ražošana pamatā vietējam patēriņam un produkcija, kas balstīta Ķemeru dabas resursos (vienmērīgākai attīstībai);
  • Nodokļu atvieglojumi, kā īpašai ekonomiskai zonai (piesaistītu investorus un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību);
  • Vīzu atvieglojumi tiem, kas plāno izmantot kūrorta pakalpojumus;
  • Kūrorta un Ķemeru nacionālā parka cieša sadarbība, unikālā ģeogrāfiskā novietojuma akcentēšana (jūra, dūņas, sērūdens, neskarta daba – viss blakus);
  • Pasažieru transporta pieejamība (tas, ko neminēja sapulcē – ja pamatfunkcija kūrortam būs ārstniecība, tad transportam jābūt pieejamam ārstniecības pakalpojumu saņēmējiem) un kravas transporta ierobežojumi (bīstamās kravas, kur avārija var nopietni apdraudēt gan Ķemeru kūrortu, gan Nacionālo parku).

Izskanēja arī viedokļis par Ķemeru atjaunošanu, kādi tie bija pagājušā gadsimta sākumā, kā arī idejas par pirmās neatkarības laikā nerealizēto plānu īstenošanu. Tika pieminēta graustu problēma (tai skaitā “Līva”), “Daugavas” klientu problēma u. c.

Sīkāk ar informāciju par ķemeru attīstības vīziju varēs iepazīties šeit.