Tikšanās ar Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotājiem par Ķemeru attīstības redzējumu

Ieva Lazda

Jūrmalas pilsētas dome 2012. gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu”. Pašlaik ir uzsākts darbs pie tematiskā plānojuma izstrādes.

28.jūnijā plkst. 18:00 Ķemeru vidusskolas telpās tiek aicināti Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāji, lai aptaujātu un noskaidrotu sabiedrības viedokli par turpmāko Ķemeru attīstības redzējumu.

Plānojuma mērķis ir izstrādāt Ķemeru un Jaunķemeru izpētes un attīstības projektu, kas sekmētu sabalansētu Ķemeru un Jaunķemeru teritoriju funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši vispārējai ekonomiskai situācijai un Jūrmalas pilsētas stratēģiskajām interesēm. Plānojumā tiks izstrādāti un piedāvāti priekšnoteikumi un nosacījumi mūsdienīgas, ilgtspējīgas un ekonomiski aktīvas teritorijas attīstībai, vienlaikus respektējot vēsturisko Ķemeru pilsētas kūrorta apbūvi un funkcionālo izmantošanu

Pauls Grants

Attīstības plānotājs, projekta vadītājs

29209638

kemeri(at)planosana.lv

www.planosana.lv/kemeri