Bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbs vasarā

Ieva Lazda

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēta sabiedrības integrācijas projekta ” Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā” īstenošanai aicina Jūrmalas pilsētas organizācijas, biedrības un pašvaldības iestādes iesaistīties projektā un pieteikt savu iestādi brīvprātīgā darba datubāzei.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu, sekmēt to iesaistīšanos un popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu Jūrmalas pilsētā.

Brīvprātīgo darbs šī projekta izpratnē ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas un bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, kā arī iegūst jaunas prasmes un iemaņas. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c. Kā arī brīvprātīgais darbs var būt iespēja jaunietim iegūt prakses iemaņas kādā sev interesējošā un noderīgā profesijā. Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēnešu darbs.

Tāpēc lūdzam izvērtēt savas iespējas piedāvāt pilsētas jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem jūsu organizācijā, biedrībā vai iestādē veikt brīvprātīgo darbu laika periodā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

Mēs lūdzam iestādes, biedrības un organizācijas, kas ir gatavas izmantot jauniešu brīvprātīgo darbu, aizpildīt pielikumā pievienoto veidlapu norādot veicamo darbu, darba izpildes termiņu un nepieciešamo jauniešu skaitu, un iesniegt Jūrmalas BJIC. Jūrmalas BJIC ar iestādēm slēgs iepriekš sagatavotu vienošanos par jaunieša brīvprātīgo darbu iestādē. Projekts tiek realizēts laika posmā no jūlija līdz oktobrim. Katra jaunieša brīvprātīgā darba stundas darba devējs uzskaita jaunieša brīvprātīgā darba grāmatiņā, pievienojot iegūtās prasmes un iemaņas. Projekta nolikums, iestāžu tiesības un pienākumi atrodami pielikumā.

Aicinām Jūrmalas iestādes, organizācijas un biedrības būt atsaucīgiem un veicināt sekmīgu Jūrmalas jauniešu integrēšanos darba tirgū, iegūstot dažādas darba un saskarsmes iemaņas.

Pieteikuma anketa lejuplādējama šeit, nolikums – šeit. Anketu sūtīt uz brivpratigais.jurmala(at)gmail.com

Elīna Ramāne,
projekta “Pierādi sevi brīvprātīgajā darbā” vadītāja