Pļavu diena Ķemeru nacionālajā parkā

Ieva Lazda

15. jūnijā Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Džūkstes pasaku muzeju aicina izzināt daudzveidīgo pļavu pasauli un doties uz Pļavu dienu Ķemeru nacionālajā parkā. Pasākums tiek organizēts EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros.

Pasākuma programma:

15.00 Pļavu dienas atklāšana Džūkstes pasaku muzejā (Lanceniekos, Tukuma novadā, Džūkstes pagastā)

15.15 Ekskursija pa muzeju gida pavadībā

No 15.15 visu pasākuma laiku – Radošās darbnīcas

  • Gatavosim vides objektu „Pasakas par pļavām”, izmantojot lietas otro reizi
  • Veidosim no dabas materiāliem
  • Spēlēsim spēles

16.00 Ekskursija uz pļavām gidu pavadībā

No 17.30 Zāļu tējas vārīšana uz ugunskura, vainagu vīšana, tautasdziesmas

Dalība pasākumā ir bezmaksas. Pasākuma dalībniekus aicinām izvēlēties apģērbu atbilstoši laika apstākļiem, kā arī ņemt līdzi uzkodas pie tējas. Papildu informācija par pasākuma norisi pa tālr. 29149365 (Aija Pendere)

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim.

Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Ilze Vanaga

 

Pļava Ķemeru nacionālajā parkā. Autore A.Pendere

Pļava Ķemeru nacionālajā parkā. Autore A.Pendere

.