Iedzīvotāju biedrības maija tikšanās rezultāti

Ieva Lazda

Sapulces laikā tika pārspriesti sekojoši jautājumi:

  • Aktualitātes Ķemeru sanatorijas sakarā;
  • Talkas dienā Ķemeros pulcējas 131 talkotājs – 17 no “Tev, jūrmalai”, 61 no Ķemeru vidusskolas, 27 no “Sprīdīša”, 7 no ĶNP; 19 no pārējiem iedzīvotājiem. Pirmo reizi visi ķemernieki talkoja vienā dienā. Talkotājus apciemoja arī domes priekšsēdētājs J. Visockis;
  • Par rallliju un Ceļotāju dienu 11 maijā;
  • Par vēlēšanām;
  • Par sezonas atklāšanas gājienu 18. maijā, kur paredzēts, ka visi ķemernieki iet kopā.

Nākamā iedzīvotāju biedrības sapulce paredzēta jūnijā pēc vēlēšanām.