Pateicība Ķemeru vidusskolas atbalstītājiem

Ieva Lazda

Pateicība

deputātam Arnim Ābelītem par sadarbību un finansiālu atbalstu 3 gadu garumā, kā arī par līdzfinansējumu skolēnu  ekskursijas organizēšanai  uz Lietuvu, Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projekta „No izpratnes uz sadarbību jeb kā sadzīvot kopā” ietvaros, un

pateicība Mārtiņam Visockim, sabiedriskās organizācijas “Tautas balss” valdes priekšsēdētājam par finansiālu atbalstu Ķemeru vidusskolas deju kolektīvam tautas tērpu iegādē.

Ķemeru vidusskola