Ķemeru Nacionālajā parkā tiks veikti ārstniecisko dūņu pētījumi

Ieva Lazda

dunju'pievesh dunju'pelde-1935

Pagājušajā nedēļā Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā notika projekta “Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas” sanāksme. Projektu īsteno Ķemeru Nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju Latvijas vides aizsardzības fonda finansētās aktivitātes “Multisektorālie projekti” ietvaros.

Projekta laikā paredzēts pētīt Ķemeru apkārtnē satopamo ārstniecisko dūņu ķīmiskās un biofizikālās īpašības, esošo kūdras (dūņu) atradņu turpmākās apsaimniekošanas un attīstības iespējas, kā arī izstrādāt ieteikumus dūņu reģenerācijas jeb atjaunošanas procesu nodrošināšanai. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, projektā plānotos pētījumus veiks SIA “Geo Consultants”. Visus projektā paredzētos darbus paredzēts pabeigt līdz 2016. gada vidum.

Notikušās sanāksmes mērķis bija precizēt projektā plānoto pētījumu tēmas, lai iegūtie rezultāti būtu pēc iespējas noderīgāki un ilgtermiņā izmantojami visām iesaistītajām pusēm, tostarp, dūņu izmantotājiem.

Pasākumā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes, Ķemeru Nacionālā parka fonda, lielāko dūņas izmantojošo Jūrmalas ārstniecības iestāžu, kā arī SIA “Geo Consultants” pārstāvji. Kopīgās diskusijās tika pārrunāta gan līdzšinējo pētījumu vēsture un aktualitāte mūsdienās, gan dūņu izmantošanas iespējas un to attīstība nākotnē. Īpaša uzmanība tika pievērsta dūņu reģenerācijas jeb atjaunošanas iespējām, uzsverot, ka no šī jautājuma ir lielā mērā atkarīga vērtīgā dziednieciskā resursa izmantošanas nākotne.

Informāciju sagatavoja:Dabas aizsardzības pārvaldesSabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa Papildus informācija:Agnese Balandiņa

Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālās administrācijas

Dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja

Mob. tel.: 2642972