Makšķerēšanas sacensību nolikums

Ieva Lazda

Sacensību mērķis:

  • popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Ķemeros;
  • noteikt labāko makšķernieku 2012. gada Ķemeru  svētku ietvaros.

Vadība, vieta un laiks

Sacensības organizē Ķemeru  svētku organizātori.

Sacensību laiks un vieta: 2012. gada 11. augustā, Vēršupītē.

Pieteikšanās un dalībnieku reģistrācija tālr.29185479 vai e-pasts aivars.tomasevics@daba.gov.lv Dalībnieku reģistrācija un tikšanās vieta pie”Meža mājas”no 6:30 līdz 7:00. Sacensību sākums 7:30

Makšķerēšanas laiks – divas stundas.

Sacensības tiesā Aivars Tomaševics un Jānis Greivulis


Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek individuālā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieku vecums grupās netiek dalīts.

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Dalībnieki drīkst makšķerēt ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi. Sacensību dalībniekam jābūt līdzi makšķernieka kartei.

Vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem. Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai.

Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

Sacensību dalībnieks atrodoties pie ūdens tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris vislielāko zivi.

Uzvarētāja apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

 Kontakttālruņi:

Aivars Tomaševics  29185479

Jānis Greivulis  26378422

NE ASAKAS!