Ķemeru iedzīvotāju biedrības marta tikšanās rezultāti

Ieva Lazda

Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 15 ķemernieki un to vadīja M. Stulpiņš. Tika pārrunāti vairāki jaunumi Ķemeru un Jūrmalas sakarā.

  1. Iedzīvotāji tika detalizētāk informēti par Ķemeru svētkiem 11. augustā;
  2. Ir apstiprināta jaunā iedzīvotāju konsultatīvā padome, kurā no 17 pārstāvjiem 14 ir jauni. Tikšanās katra mēneša pēdējā otrdienā. Sīkāka informācija par iedzīvotāju konsultatīvo padomi atrodama šeit;
  3. Par Dabas aizsardzības pārvaldes organizēto LIFE Nature + projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” HYDROPLAN atklāšanas semināru 2012. gada 4. aprīlī,  „Jaunķemeros”;
  4. 5. aprīlī 9:30 notiks pikets pie Jūrmalas domes pret nepamatoto tarifu paaugstināšanu, līdzekļu izšķērdēšanu u. c. negācijām, pieprasot Domes atlaišanu. Piketu rīko Jūrmalas nevalstiskās organizācijas. Ar sīkāku informāciju  par piketu var iepazīties šeit;
  5. Lielā talka notiks 21. aprīlī. Talkas notiks galvenokārt pie ūdeņiem – Vēršupītes, Melnezera u.c. Sīkāka informācija par atkritumu savākšas punktiem sekos presē un internetā. Iepriecina tas, ka iepriekšējo gadu talku popularitātes un “simtlatnieku” darba rezultātā Ķemeru apkārtne ir diezgan sakopta, tādēļ šogad iedzīvotāji tiek mudināti doties arī ārpus Ķemeriem uz veitām, kur iedzīvotāju aktivitāte ir mazāka, piemēram, uz Kauguriem, kā arī sakopt savus īpašumus. Lielgabarīta kravu izvešanai no privātām teritorijām jāpieskās iepriekš.

Nākamā iedzīvotāju biedrības sapulce plānota 26. aprīlī.