Ķemeru svētkiem 2012 piešķirts finansējums

Ieva Lazda

Ir noslēdzies Jūrmalas Kultūras projektu līdzfinansēšanas konkurss. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā kultūras projektu konkursa komisija ir izvērtējusi 2012. gadam pieteiktos kultūras projektus. Kopumā konkursam bija pieteikti 38, no tiem atbalstīti 22 projekti.

Kultūras projektu līdzfinansēšanai šogad ir piešķirts 20 tūkstošu latu liels finansējums no pašvaldības budžeta. Kultūras projektu konkursu organizē Jūrmalas Kultūras centrs (JKC). Konkursa mērķis ir veidot un attīstīt Jūrmalas pilsētas kultūrvidi, kas sekmētu pilsētas attīstību un veicinātu sabiedrības integrāciju, kultūras vērtību saglabāšanu un jaunradi.

Atbilstīgi konkursa nolikumam tika atbalstīti projekti, kas veicina kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Nolikums paredz finansējumu piešķirt organizācijām, neatkarīgām darba grupām un individuāliem pretendentiem, kas iesnieguši konkursa mērķim atbilstošus un aktuālus projektus; netiek atbalstītas politiskas kampaņas un projekti, kuros paredzēta celtniecība, remontdarbu veikšana vai pamatlīdzekļu iegāde.

Iesniegtos projektus konkursa komisija vērtēja 10 ballu sistēmā, vērtējot projekta aktualitāti un nozīmīgumu pilsētas kultūras dzīvē, idejas oriģinalitāti, atbilstību nolikuma prasībām, izklāsta korektumu un pārskatāmību, paredzamos rezultātus, finansēšanai nepieciešamo līdzekļu pieprasījuma pamatotību, pretendenta līdzšinējo darbības pieredzi, uzticamību un reputāciju, kā arī citus kritērijus.

Atbalstīto projektu vidū ir arī Ķemeru iedzīvotāju biedrības iesniegtais projekts par Ķemeru svētku organizēšanu – kultūras dzīves daudzveidības un vienmērīgas attīstības veicināšana Jūrmalas pilsētā. Tā kā šie ir desmitie Ķemeru svētki – jubilejas gads, tad piešķirtais finansējums ir lielāks, nekā citus gadus – Ls 2800.

Šajos Ķemeru svētkos ir plānotas daudzveidīgas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes – gan tradicionālās, gan arī vairākas līdz šim nebijušas. Sīkāka informācija par svētku pasākumiem sekos drīzumā.