2011.gada 17.septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas

Ieva Lazda

Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 23.jūlija tautas nobalsošanas par 10.Saeimas atlaišanu rezultātiem, ir noteikusi, ka 2011.gada 17.septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas.

Tiesības piedalīties 11.Saeimas vēlēšanās ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai nobalsotu, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Saeimas vēlēšanās netiek lietots vēlētāju reģistrs, tāpēc vēlētāji balsošanai var izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni pēc izvēles. Lai nodrošinātu, ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja pasē tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, kā arī šo vēlētāju aprūpētājiem ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai atrašanās vietā jāpiesakās no 2011.gada 7. līdz 17.septembrim.

11.Saeimā no Vidzemes vēlēšanu apgabala tiks ievēlētil 27 deputāti.

220. vēlēšanu iecirkņa Ķemeru vidusskolā Tukuma ielā 10, JŪRMALA, LV-2012 darba laiki:

07.09.2011 no 13:00  līdz 17:00

08.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

09.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

10.09.2011 no 10:00 līdz 14:00

11.09.2011 no 10:00 līdz 14:00

12.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

13.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

14.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

15.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

16.09.2011 no 13:00 līdz 17:00

17.09.2011 no 7:00 līdz 20:00

Sīkāku informāciju par kandidātiem var iegūt šeit, bet ar kandidātu līdzšinējām gaitām un šaubīgajiem darbiem var iepazīties šeit.