Orientēšanās Ķemeros

Ieva Lazda

Vēsture

Pirmā orientēšanās sacensībām paredzētā karte Ķemeros tika uzmērīta un uzzīmēta 1977. gadā. Kartētais rajons bija no Ķemeru pagrieziena Tukuma virzienā, starp Ventspils šoseju un dzelzceļu un viens meža kvartāls gar pilsētas Rietumu malu. Tā paša gada augusta mēnesī Sporta biedrības „Daugava” Rīgas pilsētas padome rīkoja šajā kartē meistarsacīkstes orientēšanās skrējienā .

Tā paša gada novembra mēnesī Ķemeros notika 1977.gada orientēšanās sezonas noslēguma sacensības.

1977. gada septembrī Ķemeru vidusskolā nodibinājās orientēšanās sporta pulciņš. Daudzi tā laika Ķemeru vidusskolas jaunie orientieristi guva augstus panākumus  dažādu mērogu orientēšanās sacensībās, kā Latvijā, tā arī citās toreizējās  PSRS republikās. Uz Ķemeriem 20. gadsimtā tika atvesti gan kausi, gan arī daudzas medaļas.

1978. gadā Ķemeru apkārtnē apvidus uzmērīšanas darbi tika paplašināti. Un toreiz parādījās jaunas kartes no Ventspils šosejas uz Dienvidiem. Un no dzelzceļa uz ziemeļiem starp Zaļo purvu un Raganas purvu, līdz pat Zaļajām kāpām.

1978. gada augustā notika trīsdienu (viena nakts un divas dienas distances) orientēšanās skrējiena sacensības, kuras bija veltītas Ķemeru kūrvietas 140 gadu jubilejai. Tajās piedalījās daudz viesu no citām toreizējās PSRS republikām, vairāk, kā 200 dalībnieki. Neskatoties uz to, ka Ķemeru vidusskolā orientēšanās sporta pulciņš bija darbojies tikai nepilnu gadu un sacensībās bija spēcīga konkurence, daži Ķemeru vidusskolas skolēni tomēr spēja izcīnīt medaļas.

1979. gada janvārī Ķemeros notika pirmo reizi orientēšanās slēpojuma sacensības.

Tajos laikos kartes orientēšanās sacensībās bija melnbaltās fotokopijas un krāsainās kartes bija retums, jo to izgatavošanai bija nepieciešamas  iziet dažādas birokrātiskās procedūras, līdz toreizējās PSRS VDK dižgari tās atļāva nodrukāt.

1988. gadā bija nodrukāta Ķemeru apkārtnes pirmā krāsainā karte, kura bija sagatavota Ķemeru kūrvietas 150 gadu jubilejas sacensībām.

2006. gadā tika izkoriģēta un uzzīmēta jauna orientēšanās sacensībām paredzēta karte, kurā ne vienu reizi vien norisinājās dažādas orientēšanās skrējiena sacensības.

Tradicionālo Ķemeru svētku programmā orientēšanās sporta pasākumi bija iekļauti jau kopš pašiem pirmajiem svētkiem. Sākotnēji bija sacensības tikai orientēšanās skrējienā (turpmākO’ skrējiens).

Bet no 2004. gada, ņemot vērā daudzu Ķemeru vidusskolas orientēšanās sporta pulciņa audzēkņu lūgumu, sacensību programma tika papildināta ar vēl vienu orientēšanās sporta disciplīnu – veloorientēšanās (turpmākVelo-O).

2005. gadā Plānotās orientēšanās sacensības  tika pārdēvētas par orientēšanās spēlēm, kurā bija piešķirts tautā apdziedātais un savā ziņā vēsturiskais skanīgais nosaukums „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA”. Diemžēl, nepietiekamā finansējuma dēļ, tajā gadā gan plānotie Ķemeru svētki, gan arī iecerētās orientēšanās spēles nācās atcelt, līdz ar to pasākumi nenotika.

2006. gadā Ķemeru svētki norisinājās vidusskolas stadionā daudzos sporta veidos. Orientēšanās spēles ar skanīgo nosaukumu  „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2006”  norisinājās O’skrējiena un Velo-O disciplīnās. Bez ķemerniekiem un viesiem no citām Latvijas vietām, šajās sacensībās piedalījās arī viesi no Igaunijas.

Bez orientēšanās un Ķemeru svētkos tradicionālās „Mazās Anniņas kurpes” mešanu vēl ar tautas apdziedāto Anniņu, norisinājās komandu jautrības sacensības  „Mazās Anniņas govs „slaukšanā””, kur no dažādām koka detaļām vajadzēja salikt govs figūru.

2007. gadā Ķemeru svētki norisinājās Mīlestības ozola pļaviņā un Meža mājā, sakarā ar Ķemeru nacionālā parka 10 gadu jubileju.

Orientēšanās spēļu „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2007” programmai nāca klāt vēl viena šī sporta veida disciplīna – Taku Orientēšanās (turpmākTaku-O) un  Ķemeru svētku dalībnieku jautrībai, lapenītē pie Meža mājas norisinājās orientēšanās galda spēle „Aldītis Maldītis Ķemermiestiņā meklē Mazo Anniņu”. Šī spēle ir līdzīga galda spēlei „Cirks”, komplektā ir spēļu „galdiņš”, metamie un krāsainie spēļu kauliņi.

Tā kā interese par O’skrējiena sacensībām bija mazinājusies un tajā gadā dalībnieku skaits, bija ļoti mazs, līdz ar to tika nolemts turpmākajos Ķemeru svētkos, šajā orientēšanās disciplīnā sacensības nerīkot.

2008. gadā Ķemeru svētkos, Jaunajā parkā,  neskatoties uz stipro lietu norisinājās  orientēšanās spēles „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2008” tikai Taku-O disciplīnā.

2009. gadā Ķemeru svētki nenotika. Toties Orientēšanās spēles „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2009” notika pie Meža mājas tikai Taku-O disciplīnā. Latvijas Taku-O izlase tikko bija atgriezusies no pasaules čempionāta Ungārijā un informēja dalībniekus par to, ka tur norisinājās paraugdemonstrējuma sacensības jaunā precīzās orientēšanās disciplīnā TempO. Tika nolemts, šo jaunu orientēšanās sporta paveidu nekavējoties ieviest arī Latvijā un jau pēc 2 nedēļām Murjāņos norisinājās pirmās paraugdemonstrējuma sacensības, bet septembra beigās Tērvetē notika pirmās oficiālās TempO sacensības.

2010. gadā Orientēšanās spēles „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2010”, notika pie Meža mājas atsevišķi no Ķemeru svētkiem, jo iepriekš nebija zināms, vai tādi notiks.

Šajās orientēšanās spēlēs tika ieviests jauninājums – precīzās orientēšanās divcīņa, kur kombinējot Taku-O un TempO disciplīnu rezultātus aprēķināja pēc īpašas formulas, nosakot precīzākos orientieristus. Šāds precīzās orientēšanās divcīņas pasākums vēl nekur pasaulē nebija noticis, līdz ar to gan Ķemeri, gan visa Latvija var lepoties ar to, ka šajā jomā ir pirmie.

2011. gadā iepriekš sazinoties un visu saskaņojot gan telefoniski, gan pa e-pastu, veiksmīgi tika atjaunota tradīcija un orientēšanās spēles „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2011” notika, kā papildus pasākums tradicionālajiem Ķemeru svētkiem.

Šogad orientēšanās spēļu programma tika paplašināta ar divu veidu orientēšanās sporta divcīņām: Velo-O + TempO – t.i. Velo-O klasiskās distances rezultāti, pēc īpašas formulas tika aprēķināti, kombinējot ar precīzās orientēšanās sacensībām TempO rezultātiem. Un precīzās orientēšanās divcīņā Taku-O + TempO.

Lai uzzinātu, kuri kakli šajās orientēšanās spēlēs bija piemērotākie, Jūrmalas pilsētas domes sarūpētajām medaļām, un  kuras Paralimpiskās komandas no Ķemeriem aizveda kausus, ir jāpaskatās šeit.


Orientēšanās sporta disciplīnu kopīgās un atšķirīgās pazīmes

Par to, ka orientēšanās sports nav vien tikai skriešana pa mežu, ir rakstīts daudzās publikācijās un arī šajā mājas lapā.

Atgādinu, ka starptautiskā orientēšanās federācija ir apstiprinājusi četras galvenās orientēšanās sporta disciplīnas: O’skrējienā, O’slēpojumā, Velo-O un Taku-O. Un katrā no orientēšanās sporta disciplīnām ir savas būtiskas atšķirības ne tikai sacensību darbības norisēm, treniņu metodēm un noteikumos, bet arī kartes ir atšķirīgas:

O’skrējiena kartēs tiek detalizēti attēloti visi apvidū esošie objekti, gan dabas izveidotie, gan arī cilvēku roku darba rezultātā radītie orientieri un to vizuālās formas. Tiek lietotas kartes mērogos 1:15000 vai 1:10000.  O’skrējiena sprinta distancēs sacensības notiek pilsētā vai to parkos un tur lieto kartes mērogā 1:5000.

Mežu, kurš ir labi caurskatāms un skriet iespējams ar lielu ātrumu, attēlo baltā krāsā, bet gaiši zaļā krāsā caurskatāmība ir apgrūtināta un skriešanas ātrums samazinās. Jo kartē ir tumšāka zaļā krāsa, jo skriešana kļūst grūtāka. 100% zaļā krāsā skriešana ir neiespējama – biezokņi un vējgāzes.

Saule daudzos, dažādos simbolos tiek attēlota dzeltenā krāsā. Tā kā visās pļavās, klajumos iespīd saule, tāpēc arī orientēšanās sporta kartēs atklātās vietas attēlo dzeltenā krāsā.

O’skrējiena sacensībās noteicošais augstu rezultātu sasniegšanai ir prasme ātri lasīt karti, ir jāprot ātri pieņemt lēmumu par optimālu ceļa izvēli, prasme ātri skriet gan pa gludu, gan arī pa šķēršļotu apvidu un galvenais – ir jābūt ļoti lielai prasmei racionāli aprēķināt savas fiziskās spējas tā, lai ātruma izturība pietiktu no starta līdz finišam.

Kaut arī pārējo orientēšanās sporta disciplīnu kartes pamatā tiek sagatavotas uz O’skrējiena sacensību karšu bāzes, tomēr katrā O’disciplīnā kartēm ir sava specifika, kurās tiek ar īpašiem apzīmējumiem izcelti svarīgākie orientieri attiecīgajam orientēšanās sacensību veidam, kas dalībniekam sniedz  nepieciešamo informāciju par distanci, augstu rezultātu sasniegšanai, bet visi pārējie kartē attēlotie orientieri kalpo tikai navigācijai un pozicionēšanai.

O’slēpojuma kartēs ar dažāda biezuma, zaļā krāsā tiek attēlotas nepārtrauktas un pārtrauktas līnijas, kuras dalībniekam sniedz informāciju par īpaši sagatavotajiem slēpošanas ceļiem un pārvietošanās ātruma iespējām pa tiem. Tiek lietotas kartes mērogos 1:15000 vai 1:10000.  Un dalībniekam laba rezultāta sasniegšanai noteicošais ir optimālākā slēpošanas ceļa izvēle un ātras kartes lasīšana. Jebkuram ir saprotams, ka O’slēpojumā pārvietošanās pa taisno, kā tas ir O’skrējiena sacensībās, nebūtu prāta darbs, jo diez vai tiks sasniegts augsts rezultāts mīņājoties pa sniega kupenām. No O’slēpojuma kartēm  arī tiek izņemti ārā to orientieru apzīmējumi, kuri dabā atrodas zem sniega segas un sacensību dienā nav saskatāmi.

Velo-O sacensībās lieto kartes mērogos 1:20000,  1:15000, 1:12500 vai 1:10000. No topogrāfiskajām zīmēm šīs O’disciplīnas kartēs tiek izcelts ceļu un taku tīkls, melnā krāsā ar dažādu biezuma līnijām:

  • Nepārtraukta līnija, atkarībā no tās biezuma parāda ceļu vai taku, pa kuru iespējama ātra braukšana;
  • Pārtraukta līnija parāda ceļu vai taku pa kuru iespējama lēna braukšana;
  • Punktēta līnija parāda ceļu vai taku, pa kuru ir grūta braukšana un iespējamas pat tādas vietas, kur velosipēds ir jāstumj vai pat jānes.

Tā pat, kā O’slēpojumā, dalībniekam laba rezultāta sasniegšanai noteicošais ir optimālākā ceļa izvēle un ātras kartes lasīšana, plus vēl prasme vadīt velosipēdu.

Velo-O sacensībās dabas aizsardzības un tās saudzēšanas nolūkos, ir aizliegta pārvietošanās pa taisno tāpēc, ka dalībnieks var tikai zaudēt laiku un it īpaši Ķemeru purvos un biezokņos.

Iepriekšējos gados Ķemeru svētkos, Velo-O sacensībās lietoja O’skrējiena kartes. Šogad pirmo reizi Ķemeru orientēšanās sporta vēsturē tika sagatavota  speciālā  Velo-O noteikumiem atbilstošā  karte.

Taku-O sacensībām nav vajadzība pēc plašiem apvidus laukumiem un tās pārsvarā notiek pilsētās un to parkos, tāpēc tiek lietotas O’skrējiena sprinta kartes, kuras ir mērogā 1:5000 vai 1:4000. Skolu vai citu publisko iestāžu pagalmu kartēs var lietot arī plašāka mēroga kartes 1:3000 un vēl plašāk. Šādās kartēs ir iespējams attēlot  vairāk apvidus detaļas, nekā pārējo orientēšanās disciplīnu kartēs.

Taku-O sacensības ir visspilgtākais sociālās integrācijas piemērs. Ja salīdzinām ar citiem sporta veidiem, tad veselie sacenšas tikai savā vidē un invalīdi savā vidē. Savukārt Taku-O un TempO sacensības vieno cilvēkus ar dažādām fiziskajām īpašībām. Vismazkustīgākajam invalīdam ir iespējas ne tikai līdzvērtīgi sacensties ar visveselāko, viskustīgāko un visstiprāko sportistu, bet arī pat viņu uzvarēt, jo šajās orientēšanās sporta disciplīnās augstu rezultātu sasniegšanai fiziskais spēks nav pilnīgi vajadzīgs. Augstu rezultātu sasniegšanai noteicošā loma ir navigācijai, prasmei lasīt karti un strādāt ar kompasu.

Taku-O sacensības noris divos sektoros:

  • Distances sektorā;
  • Laika KP sektorā.

Distances sektorā dalībnieks drīkst pārvietoties tikai pa ceļiem, ietvēm un takām, kuras kartē ir attēlotas ar melnu nepārtrauktu vai pārtrauktu dubultlīniju, starp kurām ir  dažādu toņu brūnās krāsas aizpildījums. Dalībniekam ir aizliegts noiet nost no ceļiem vai takām. Nonākot KP rajonā, dalībniekam no navigācijas punkta ir jānosaka, kurš no dabā uzstādītajiem  vairākiem KP karodziņiem atbilst, kartē iedrukātā KP aplīša centram un leģendai. Dalībnieks nedrīkst pieiet pie KP karodziņiem, bet tie ir jānosaka tikai no navigācijas punkta.

Pa kreisi vistālākais ir „A”, nākošais pa labi ir „B”, vēl nākošai pa labi „C” u.t.t.

Atsevišķā KP rajonā tiek uzstādīti no 1 līdz 5 KP karodziņi. Par karodziņu skaitu, atsevišķā KP dalībnieks uzzina lasot, kartē iedrukātajā KP vietu aprakstā jeb leģendā.

Dalībnieks savu lēmumu apstiprina ar navigācijas punktā esošo kompostieri, atzīmējoties savas kontrolkartiņas, attiecīgajā KP līnijas tajā rūtiņā, kuru KP burtu viņš uzskata par pareizu.

Distancē ir iespējams arī tā, kad atsevišķos KP ne viens no apvidū uzstādītajiem KP karodziņiem neatbilst ne kartē iedrukātā aplīša centram, ne leģendai. Šajā gadījumā dalībnieks savā kontrolkartiņā atzīmējās tajā rūtiņā, kurā ir „Z” burts (Zero angļu valodā). Ja šo burtu pagriežam pa 90 grādiem, tad sanāk latviešu burts „N” (Nulle jeb Neviens).

Par katru pareizo atbildi dalībnieks saņem vienu punktu.

Laika KP sektoru sacensību rīkotāji iekārto pēc saviem ieskatiem, var būt pirms starta, citās sacensībās iekārto pat distances vidū, bet citās sacensībās pēc finiša.

Dalībniekam tiesnesis izsniedz noorientētu karti un palaiž sekunžu rādi. Kartes fragmentā ir iedrukāts viens KP aplītis un zem tā ir KP vietas apraksts jeb leģenda. Dalībnieka uzdevums ir 60 sekunžu laikā noteikt kurš no dabā esošajiem vairākiem KP karodziņiem atbilst kartē iedrukātā KP aplīša centram un leģendai.

Kad dalībnieks ir atbildējis, tiesnesis fiksē atbildes laiku. Ja atbilde ir pareiza, tad pie distancē iegūtajiem punktiem tiek pieskaitīts papildus punkts. Ja atbilde ir nepareiza, punkts netiek ieskaitīts un pie atbildes laika pieskaita 60 soda sekundes par katru nepareizo atbildi.

Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram Laika KP sektorā ir mazāka sekunžu summa.

Šogad,  Ķemeru svētkos Taku-O sacensībās Laika KP sektors bija iekārtots pēc finiša.

Pēc Taku-O sacensībām uz informācijas stenda tiek izlikta karte, kurā ir attēloti paplašināta mēroga karšu fragmenti ar reālo KP karodziņu izvietojumu dabā un pareizajām atbildēm. Tāda paša karte tiek, pēc sacensību noslēguma tiek izsniegta arī katram dalībniekam, dodot iespēju analizēt savas orientēšanās meistarības izaugsmi.

Precīzās orientēšanās sacensībās TempO darbība ir līdzīga Taku-O sacensību laika KP sektorā. Atšķirība ir tikai tāda, ka Taku-O sacensībās Laika KP sektorā dalībnieks strādā ar vienu uzdevuma karti, bet TempO sacensībās ar vairākām uzdevumu kartēm (3 – 6) un tiesnesis ar sekunžu rādi fiksē laiku tikai tad, kad dalībnieks ir atbildējis pēdējo uzdevumu attiecīgajā stacijā.

Rezultātu nosaka sekundēs plus 45 sodas sekundes par katru nepareizu atbildi un augstāku vietu izcīna tas dalībnieks, kuram ir mazāka sekunžu summa.

Šogad Orientēšanās spēlēs  „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA ‘2011”  TempO sacensībās bija divas stacijas pa trīs uzdevumu kartēm katrā stacijā.

Cerēsim ka atjaunotā tradīcija, kur Ķemeru svētki tiek papildināti ar orientēšanās spēļu sacensībām, turpināsies arī citus gadus.

Jānis Bergs

(Daudzo amatu pildītājs Ķemeru Orientēšanās spēlēs)