Ķemeru iedzīvotāju marta tikšanās rezultāti

Ieva Lazda

Uz iedzīvotāju biedrības tikšanos bija ieradušies vairāk nekā 20 ķemernieki, to vidū jaunais Ķemeru luterāņu mācītājs A. Grīnbergs, kā arī deputāts A. Ābelītis.

Tikšanās laikā mācītājs Atis Grīnbergs informēja ķemerniekus par saviem tuvākās darbības plāniem, kas pamatā ietver ciešāku sadarbību ar vietējo sabiedrību un iesaistīšanos sabiedrības dzīvē. Mācītājs arī informēja, ka dievkalpojumi Ķemeru luterāņu baznīcā tagad notiks svētdienu rītos 10:00. Tā kā pats Atis Grīnbergs dīzumā dzīvos Ķemeros, tad iedzīvotājiem būs lielākas iespējas gūt garīgo aprūpi.

Ķemeru Nacionālā parka pārstāvis informēja ķemerniekus par plānotajām aktivitātēm.

Deputāts Arnis Ābelītis pastāstīja, ka bērnudārza celtniecības sakarā jau ir izsludināts iepirkuma konkurss uz būvdarbiem. Arī pasta ēkas jautājums virzās uz priekšu.

Nākamā iedzīvotāju biedrības tikšanās paredzēta 28. aprīlī.